Tuesday, October 6, 2009

Janji Allah


Gempa bumi di Padang Sumatera terjadi pada jam 17:16 dan 17:58.
Di Jambi pada jam 08:52 hari berikutnya.

Di dalam Alquran surah 17:16 (Al-Isra') maksudnya,
"Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang yg hidup mewah di negeri itu (agar mentaati Allah), tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam (negeri) itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan (hukuman Kami), kemudian Kami binasakan sama sekali (negeri itu)."

Di dalam surah 17:58 (Al-Isra') maksudnya,
"Dan tidak ada suatu negeri pun (yang durhaka penduduknya), melainkan Kami binasakannya sebelum hari Kiamat atau Kami siksa (penduduknya) dengan seksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Luh Mahfuz)."

Di dalam surah 08:52 (Al-Anfal) maksudnya,
"(Keadaan mereka) serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyeksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Mahakuat lagi sangat keras seksa-Nya."

Lihatlah sendiri bagaimana Allah mengotakan janji-Nya kepada mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah. Di antaranya mereka yang mengakui Islam tetapi secara terang-terangan tidak berpuasa dan makan di hadapan khalayak ramai..

Jadikan pengajaran dan semoga kita di bawah naungan redha Allah SWT

No comments:

Post a Comment